Steel Core Coin 1 Euro by Tango - Trick (E0023)

Murphy's Magic