Balancing Coin (2 Euros) by Tango - Trick(E0050)

Murphy's Magic