Omni Pen by World Magic Shop - Trick

Murphy's Magic